Sobotní škola je studium Bible. Hlavním cílem takového studia není zkoumání ani znalost, ale proměna života podle Boží vůle.

Sobotní škola je také podporou společenství – setkáním s jinými poutníky na stejné duchovní cestě.

Sobotní škola v našem sboru probíhá každou sobotu od 9:30 hod. .

Vytváříme 4 studijní/diskusní skupiny. Ve dvou z nich (u varhan a u kříže) téma studia vychází z materiálů připravovaných každé čtvrtletí pro celou církev (http://sobotniskola.casd.cz).
Skupina u traktátu studuje na pokračování postupně zvolenou knihu bible (nyní probíhá studium Markova evangelia).
Čtvrtá skupina (u klavíru) je skupinou dorůstající mládeže.

Všichni jste vítáni!

Rozpis SŠ_2022_3Q: