Křesťanským domovem rozumíme jednotlivé rodiny našeho sborového společenství i sbor jako celek, který tvoří rodinu bratří a sester v Kristu. Cílem aktivit je více se poznávat, utužovat dobré vztahy, sdílet radosti i starosti. Být spolu i být tu pro druhé.

Všichni jste zváni na sborový výlet v sobotu 28.9.2019 hned po shromáždění, a to na horu Říp.
Kdo byste rádi jeli a nemáte odvoz autem, přihlaste se u M. & M. Kysilkových.