Křesťanským domovem rozumíme jednotlivé rodiny našeho sborového společenství i sbor jako celek, který tvoří rodinu bratří a sester v Kristu. Cílem aktivit je více se poznávat, utužovat dobré vztahy, sdílet radosti i starosti. Být spolu i být tu pro druhé.