Křesťanským domovem rozumíme jednotlivé rodiny našeho sborového společenství i sbor jako celek, který tvoří rodinu bratří a sester v Kristu. Cílem aktivit je více se poznávat, utužovat dobré vztahy, sdílet radosti i starosti. Být spolu i být tu pro druhé.

Připravovaná sborová akce křesťanského domova na léto 2018:
12.8. – 19.8.2018 letní týden KD našeho sboru. Bližší informace u Katky H. .