U nás:

    • Sobota 2.12.2017 – hodnota ženy – 2. setkání pro ženy z 8 nazvaných Žena v proměnách času – s. Anna Kreutziger. Setkání bude (po krátké přestávce) navazovat na dopolední bohoslužbu.
    • Sobota 9.12.2017 – narozeninové agapé (narozeniny v listopadu a prosinci)

Setkání bude (po krátké přestávce) navazovat na dopolední bohoslužbu.


Další:

Vzdělávání pro laické kazatele – České sdružení, pod patronátem ATI a ve spolupráci s kazateli jednotlivých sborů, připravilo praktický vzdělávací program, který by měl pomoci těm, kteří chtějí umět pracovat s textem Božího slova a následně ho formou kázání předávat svým posluchačům.
Více informací bude zasláno emailem od Jitky Pohankové.

15.12.2017 – Křest Adélky Čvančarové a Dominika Wunderlicha ve sboru Praha Smíchov


Pozvánky jinam:

Pátek 17.11. – Neděle 19.11.2017 Společenské centrum Bethany – Společný víkend duchovní reformace na téma: Reformace – hledání kořenů ve vykořeněné době

Neděle 19.11. – Čtvrtek 23.11.2017 – vždy 18.30 – 19.30 hod. – Za 5 dní nekuřákem – 5 setkání, které mohou pomoci s odvykáním kouření.
Vede MUDr. Milan Moskala. Klub zdraví Lhotka, Zálesí 50. www.zivotazdravi.cz

Pondělí 20.11. od 17:30 sbor Praha Smíchov – (učebna – zadní vchod) – Biblické příběhy (setkání – porozumění – sdílení) – setkání nad dávnými příběhy, které však překvapivě přesně promlouvají do života každého, kdo umí naslouchat.
Vede s. Soňa Sílová

Pátek 24.11. – Neděle 26.11.2017 Benecko/Krkonoše: víkend pro manželské páry a tentokrát i pro jednotlivce. Téma: Hodnota člověka a zdravé sebevědomí. Další info, pozvánka i přihláška (nejpozději do 14.11.) zde: http://ceskesdruzeni.cz/krestansky-domov/manzelsky-vikend/mv_2017_11/. Víkendem budou provázet manželé Jan a Olga Ejemovi.

Sobota 25.11.2017 od 17:00 sbor Praha Smíchov – Koncert pro ARCHU POMOCI PRAHA se sváteční bohoslužbou (Smíchovský pěvecký sbor a komorní soubor Fides)

Sobota 2.12.2017 od 18:00 sbor Praha Smíchov – Adventní koncert Vinohradského smíšeného chrámového sboru

Čtvrtek 7.12. – Sobota 9.12.2017 – setkání ASI (spolku, který podporuje křesťanské projekty misijní i pro lidi v nouzi): Olomouc, hlavním řečníkem setkání bude Daniel Duda.
Dále široká škála pátečních seminářů, výstavní stánky, přehled o schválených projektech v příspěvkovém řízení, kvalitní hudební vystoupení…

Maranatha – BOLÍVIA 2018 12. ročník dobrovolnické práce v Jižní Americe, stavba modlitebny v městě Santa Cruz, termín odletu přelom leden/únor 2018. Více informací na http://bolivia.casd.sk/

Program Společenského centra Prameny zdraví.
Každou sobotu v 10:00 hod. tématy provádějí:
Robert Žižka, Jaroslav Hejra, Jaromír Loder.
Melantrichova 15, Praha 1 (1. patro).
www.magazinzdravi.cz  Facebook  .